روضه ات را می خوانیم

تا یادمان بماند

وقتی حسینیان

در رأس حکومت نباشند

مثل آب خوردن

حتی خدا را

تشنه سر می برند!

 

http://www.uplooder.net/img/image/79/4c5c0502d1c1420e5e77117de5be0ea4/142.jpg

برای دریافت فایل لایه باز بر روی کلمه einmimکلیک کنید .