تکفیری ها

روز دختر را

این گونه جشن می گیرند...

کاش خبر دروغ باشد

که جلوی او

سر بریده اند

مادر و پدرش را...

http://www.uplooder.net/img/image/45/85876cd55e9b36d46eb75d5d4d525248/101.jpg

برای دریافت فایل لایه باز بر روی کلمه einmim کلیک کنید .